MENU

Bouwrecht (publiekrechtelijk)

RWV Advocaten is bekend met de juridische en de praktische bijzonderheden van het publiekrechtelijke bouwrecht en is vertrouwd met de rol die de (plaatselijke) politiek in de publiekrechtelijke besluitvorming speelt.

Onze advocaten zijn onder meer gespecialiseerd in de volgende deelgebieden:

  • bestemmingsplannen en gebiedsontwikkeling;
  • vergunningverlening op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  • planschade en nadeelcompensatie;
  • rechtsbescherming en handhaving.

Voor al uw vragen en/of geschillen op het gebied van het publiekrechtelijk bouwrecht kunt u terecht bij RWV Advocaten: van het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift tegen het niet verlenen van een omgevingsvergunning om te bouwen dan wel het indienen van een verzoek tot planschade of nadeelcompensatie.

© 2022 RWV