MENU

Mededeling aan publiek

Het mededelen aan publiek is - binnen het intellectueel eigendomsrecht - gelijk aan het publiceren/openbaar maken van een werk.


Specialismen
Rechtsgebieden
© 2022 RWV