Het mededelen aan publiek is - binnen het intellectueel eigendomsrecht - gelijk aan het publiceren/openbaar maken van een werk.