Auteursrecht is het uitsluitend recht van de auteursrechthebbende (vaak de maker) om zijn of haar werk openbaar te maken en te verveelvoudigen (de zogeheten exploitatierechten). Daarnaast verschaft het auteursrecht de maker ook zogeheten persoonlijkheidsrechten, zoals het recht om zich te verzetten tegen aanpassingen van het werk of publicaties van het werk zonder naamsvermelding. Het auteursrecht beschermt de waarneembare creatieve schepping van de auteur. Schilderijen, boeken, foto’s, illustraties en software zijn voorbeelden van objecten waarop auteursrechten kan rusten. Auteursrechten ontstaan automatisch door de creatie van het werk.