Een auteursrechtelijk beschermd werk mag worden ‘geciteerd’ zonder toestemming van de rechthebbende, als het voldoet aan de voorwaarden die de Auteurswet stelt, ook wel citaatrecht genoemd. Zo moet het citaat bijvoorbeeld een duidelijk gerechtvaardigd doel hebben en zal de bron moeten worden vermeld als dat mogelijk is. Een andere voorwaarde, één die in deze zaak cruciaal was, is dat het werk (de foto) al eerder rechtmatig (dus door de rechthebbende) openbaar is gemaakt.