De term cliëntenonderzoek kan duiden op het onderzoek dat een instelling moet verrichten naar de (integriteitsrisico's) bij bestaande en nieuwe cliënten, zowel voorafgaand aan als gedurende de relatie met de cliënt, en omvat tevens de bedrijfsvoering, de herkomst van het vermogen en de transacties van de cliënt en diens afnemers en leveranciers, met als doel: verzekeren dat de instelling bekend is met (i) de klant en (ii) over het risicoprofiel van de klant.