Een naburig recht is een recht naast het auteursrecht ter bescherming van de creatieve inspanning en prestaties van de uitvoerend kunstenaar, producenten en geluidsopnamen en omroeporganisaties. Het verschil met het auteursrecht is dat bij het auteursrecht de maker(s) van het werk worden beschermd terwijl bij naburige rechten de uitvoerder(s) van het werk worden beschermd.