Portretecht is het exclusieve recht van geportretteerden om zich, onder bepaalde omstandigheden, te verzetten tegen het openbaar maken van zijn portret.