welke vormen van alimentatie zijn er?

kinderalimentatie en partneralimentatie

Kinderalimentatie

Je hebt als ouders vanaf de geboorte een financiële verantwoordelijkheid ten opzichte van je kinderen. Als jullie uit elkaar gaan, kan het zijn dat je kinderalimentatie moet betalen. Bij het vaststellen van het bedrag aan kinderalimentatie wordt er rekening gehouden met de draagkracht van beide ouders en de kosten van de zorgregeling (zorgkorting).

Kinderalimentatie loopt door totdat je kinderen 18 jaar of 21 jaar oud zijn.

Partneralimentatie

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, kan het zo zijn dat je partneralimentatie moet betalen als je uit elkaar gaat. 

Bij het berekenen van de partneralimentatie wordt er rekening gehouden met de draagkracht van jou en je partner, dat wil zeggen met het inkomen van jullie beiden en met diverse lasten, zoals woonlasten, premie ziektekostenverzekering en kosten van rente en aflossing van schulden.

alimentatie berekenen

Alimentatie berekenen is maatwerk. Uiteraard hebben onze specialisten uitstekende kennis van de normen en richtlijnen die door de rechtbanken en hoven gehanteerd worden. Iedere situatie is echter anders, zodat voor iedere zaak gekeken moet worden naar behoefte, draagkracht en alle relevante omstandigheden.

De alimentatieberekeningen worden gedaan volgens de zogenaamde tremanormen. Bij het berekenen van kinder- en partneralimentatie wordt er eerst gekeken naar het netto gezinsinkomen dat je had ten tijde van het huwelijk. Hierop worden de kosten van de kinderen en de behoefte aan partneralimentatie gebaseerd. Aan de hand van de tabellen van het Nibud worden de kosten van je kinderen bepaald.

wijzigen alimentatie

Als je alimentatie betaalt of ontvangt, kan het zijn dat door gewijzigde omstandigheden daar op een later moment wijziging in moet komen. De een is meer gaan verdienen of de ander juist minder, of er zijn nog andere omstandigheden gewijzigd waardoor de eerder vastgestelde alimentatie niet meer redelijk is. Je kunt het onderling oplossen. Lukt dat niet, dan kun je wijziging verzoeken aan de rechter. 

waarom onze echtscheidingsadvocaten 
inschakelen bij de berekening van alimentatie?

Onze echtscheidingsadvocaten beschikken natuurlijk ook over de gespecialiseerde financiële en fiscale kennis die onontbeerlijk is voor een gedegen advies in jouw situatie, in het bijzonder als er een onderneming bij betrokken is.

Ook als de alimentatie moet worden gewijzigd, staan wij je graag en kundig bij. Eerst in overleg met de gewezen partner en zo nodig ook in een procedure. 

Wij houden de actuele wijzigingen op het gebied van alimentatierecht nauwlettend in het oog. Door onze jarenlange ervaring zijn wij uitstekend in staat om jouw vragen op dit gebied te beantwoorden en goed onderbouwde berekeningen uit te voeren. 

DOWNLOAD ONS STAPPENPLAN SCHEIDING

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven, maar is ook de start van een nieuw bestaan. Om een nieuwe start te kunnen maken, is het belangrijk om de relatie op verantwoorde wijze af te sluiten. Zonder goed einde immers geen goed begin. Daarom voor jou een stappenplan om je relatie stap voor stap af te sluiten. 

Download stappenplan

misschien ook interessant voor jou