wanneer verplicht tot het betalen van kinderalimentatie?

Die verplichting bestaat direct als je als vader het kind erkend hebt.

Ben je niet getrouwd? Dan dien je je kind te moeten erkennen en daarna kun je eventueel gezag aanvragen. Lees hierover meer in: 'Vaststelling en ontkenning vaderschap' Op het moment dat je je kind erkent, ben je de juridisch ouder van je kind. Vanaf dat moment ben je onderhoudsplichtig.

Ben je getrouwd? Dan hoef je je kind niet te erkennen. Je wordt automatisch juridisch ouder en bent automatisch onderhoudsplichtig. 

Maar wat nu als je als ouder niet op de hoogte bent van het feit dat je een kind hebt verwekt? Ook in dat geval bestaat een kinderalimentatieplicht. Wel is belangrijk dat kan worden aangetoond dat jij de biologische vader bent. Hoe doe je dat? Dat kan eenvoudig met een DNA-test. 

kinderalimentatie en nieuwe partner

Stel dat je kinderalimentatie betaalt en je gaat samenwonen met je nieuwe partner, heeft dat dan invloed op de kinderalimentatie? In principe niet. Je nieuwe partner is niet direct onderhoudsplichtig ten aanzien van jouw kind. Dit kan wel veranderen op het moment dat je trouwt met je nieuwe partner. Volgens de huidige wetgeving is namelijk een stiefouder onderhoudsplichtig ten aanzien van het kind. Wanneer ben je een stiefouder? Alleen als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met de biologische vader of moeder. 

Er was een wetsvoorstel aanhangig dat mogelijk tot gevolg zou hebben dat de stiefouders niet meer onderhoudsplichtig zijn ten aanzien van hun stiefkind. Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2022 vervallen. Het is op dit moment onbekend of dit op termijn weer zal worden opgepakt. 

duur kinderalimentatie

Een andere belangrijke vraag, hoe lang duurt de kinderalimentatie? Kinderalimentatie loopt door totdat je kinderen 18 jaar oud zijn, tenzij zij op dat moment nog niet in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dan loopt de bijdrage in de kosten van studie en levensonderhoud door totdat zij maximaal 21 jaar oud zijn.

Veel ouders spreken af dat de kinderalimentatie doorloopt totdat de kinderen 21 jaar zijn, omdat de kinderen na de middelbare school in de meeste gevallen nog niet zelfvoorzienend zijn. 

berekening kinderalimentatie

En dan, hoe wordt de kinderalimentatie eigenlijk berekend?

Bij het berekenen van de kinderalimentatie worden eerst de kosten van de kinderen bepaald. Dit gebeurt aan de hand van de NIBUD-tabel en de leeftijd van de kinderen. Voor de vaststelling van de kosten van de kinderen knoopt de rechtbank doorgaans aan bij de tabellen van het rapport ‘Kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling kinderalimentatie'. De tabellen gaan uit van het netto besteedbaar gezinsinkomen (inclusief het eventueel ontvangen bedrag aan kindgebonden budget) gedurende de samenleving, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen in het gezin.

Vervolgens wordt gekeken naar de draagkracht van jullie beiden. Op basis van het inkomen en een standaard formule wordt bekeken welk aandeel van de kosten van de kinderen jullie beiden kunnen dragen.

Bij het vaststellen van het bedrag aan kinderalimentatie wordt dus rekening gehouden met een (fictief) bedrag aan lasten en met je draagkracht. Tot slot wordt er rekening gehouden met de kosten van de zorgregeling (zorgkorting).

studerende jongmeerderjarige kinderen

Op het moment dat de kinderen meerderjarig worden, kan dat een aanleiding zijn om de bijdrage naar beneden bij te stellen of juist te verhogen. Dat is geheel afhankelijk van de situatie van je kind. In de rechtspraak is een systematiek ontwikkeld dat ook wel de WSF-norm (Wet Studiefinanciering) wordt genoemd. In deze normen is bepaald hoeveel een studerend kind ‘kost’. Wat de kosten van een studerend kind zijn, hangt onder andere samen met:

  • of het kind thuiswonend of uitwonend is,
  • of het kind een WO-student of een MBO-student is, en
  • of het kind eigen inkomsten heeft.

Het is dus altijd maatwerk en er wordt per kind beoordeeld hoeveel het kind daadwerkelijk nodig heeft. 

Vragen over kinderalimentatie? schakel onze echtscheidingsadvocaten in

Onze echtscheidingsadvocaten beschikken natuurlijk ook over de gespecialiseerde financiële en fiscale kennis die onontbeerlijk is voor een gedegen advies in jouw situatie, in het bijzonder als er een onderneming bij betrokken is.

Ook als de alimentatie moet worden gewijzigd, staan wij je graag en kundig bij. Eerst in overleg met de gewezen partner en zo nodig ook in een procedure.

Wij houden de actuele wijzigingen op het gebied van alimentatierecht nauwlettend in het oog. Door onze jarenlange ervaring zijn wij uitstekend in staat om jouw vragen op dit gebied te beantwoorden en goed onderbouwde berekeningen uit te voeren. 

misschien ook interessant voor jou