Ieder jaar wordt de alimentatie indexering vastgesteld voor de kinderalimentatie en partneralimentatie. De reden voor het indexeren van de alimentatie is dat prijzen (en vaak ook lonen) elk jaar stijgen door inflatie. Met het vastgestelde bedrag aan alimentatie, dat vaak is vastgesteld in het verleden, kan dus steeds minder worden gekocht. Door de alimentatie te indexeren, wordt bewerkstelligd dat de leefwijze niet hoeft te worden aangepast. Betaal je alimentatie? Vergeet niet om het bedrag te verhogen. Ontvang je alimentatie? Check in dat geval of jouw ex-partner deze maand het geïndexeerde bedrag aan alimentatie betaalt.

Alimentatie berekenen via LBIO

In oktober 2023 is het indexeringspercentage van 6,2% voor 2024 vastgesteld. Per 1 januari 2024 wordt de alimentatie verhoogd met deze 6,2%. Het nieuwe alimentatiebedrag kun je berekenen op de website van het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen).  

Afwijken van indexeren alimentatie

Je kunt in onderling overleg van dit uitgangspunt afwijken en afspreken dat er niet wordt geïndexeerd. Als deze afspraken zijn gemaakt, is dit vaak terug te vinden in het ouderschapsplan waarin de kinderalimentatie op is genomen, of in het convenant waarin alle afspraken met betrekking tot de scheiding zijn terug te vinden. Staat er niets over uitsluiting van alimentatie indexering? Dan dient de alimentatie te worden geïndexeerd.

Weigeren van alimentatie indexering

Maar wat als jouw ex-partner de verhoging niet betaalt? In dat geval adviseren wij je jouw ex-partner hier eerst op te wijzen en te verzoeken het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Weigert jouw ex-partner om over te gaan tot betaling van het gehele bedrag? Dan kun je hetgeen te weinig is betaald, innen via het LBIO. Zij zullen de achterstand kosteloos voor je opeisen.

Wijzigen alimentatie

Als je alimentatie betaalt of ontvangt is het  goed om af en toe stil te staan bij de bestaande alimentatieafspraken en te kijken of de alimentatie nog passend is bij de huidige situatie. Is de alimentatie lang geleden afgesproken of vastgesteld en is er in de tussentijd sprake van een wijziging van omstandigheden die invloed kan hebben op de alimentatie? Dan kan dit aanleiding zijn om de alimentatie opnieuw te laten berekenen. 

Meer informatie over het indexeren van kinderalimentatie of partneralimentatie?

Of heb je vragen over alimentatie in het algemeen? Neem gerust contact op met mij of een van onze andere echtscheidingsadvocaten. Wij staan je graag bij.