voor of na 1 januari 2018

in gemeenschap van goederen getrouwd?

Ben je voor 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen getrouwd? 

Dan heeft jouw partner recht op de helft van de waarde van jouw onderneming. Maar wat is de waarde van jouw onderneming, hoe wordt dit berekend als je gaat scheiden? Dit is onder andere afhankelijk van de vorm van je onderneming. Een kleine eenmanszaak waarbij de omzet wordt gegenereerd door de inspanningen van de ondernemer, wordt bijvoorbeeld op een andere manier gewaardeerd dan een BV met veel werknemers, een grote winst en goede naam (goodwill). Als de verkeerde waarderingsgrondslag wordt aangehouden, kan dit grote gevolgen hebben voor jou als ondernemer. Jouw mogelijkheden om te ondernemen worden ingeperkt en de continuïteit van de onderneming kan in gevaar komen. Het is daarom belangrijk dat je een echtscheidingsadvocaat inschakelt met kennis over waarderingsmethodes, over de onderneming en die ervaring heeft met dergelijke kwesties. 

Ben je in gemeenschap van goederen gehuwd na 1 januari 2018?

Als je op of na 1 januari 2018 bent gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden, ben je gehuwd in de beperkte gemeenschap van goederen. Had je voor het huwelijk al een onderneming, dan blijft deze onderneming privé. Wel ben je op grond van de wet verplicht een redelijke vergoeding aan de gemeenschap te voldoen. Maar wat is een redelijke vergoeding en hoe wordt bij een scheiding bepaald of je je aan deze wettelijke verplichting hebt gehouden?  

Dat jouw onderneming privé blijft, houdt voor een ondernemer met een eenmanszaak niet in dat alle activa van de eenmanszaak ook privé zijn. Stel je beschikt over een auto van de zaak. Tijdens het huwelijk verkoop je de auto, met de opbrengst kun je een deel van je nieuwe auto betalen. Het andere deel wordt betaald uit inkomen. Dit inkomen valt in de gemeenschap. Conclusie: de auto is deels met privévermogen betaald en deels met gemeenschapsgeld. Wat nu? Laat je goed adviseren over jouw situatie en de risico’s die je loopt als je wilt gaan scheiden

ben je getrouwd op huwelijkse voorwaarden?

Dat je op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, betekent niet altijd dat het bedrijf buiten beeld blijft. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je een verrekenbeding bent overeengekomen. In een verrekenbeding wordt vaak afgesproken om hetgeen er jaarlijks is gespaard (na betaling van de kosten van je huishouding) aan het eind van het jaar te delen. In de praktijk wordt er vaak niet verrekend aan het einde van het jaar. De vraag is dan wat er alsnog verrekend moet worden als je gaat scheiden. De onderneming kan daarbij ook in beeld komen. 

Waarom onze echtscheidingsadvocaten inschakelen?

De echtscheidingsadvocaten van RWV staan vaak ondernemers bij bij hun scheiding. Wij weten wat jouw zorgen zijn, lossen financiële vraagstukken voor je op en voorzien je van het beste advies. Wij werken, waar nodig, samen met jouw accountant. Ons streven is je zo spoedig mogelijk inzicht te geven in jouw toekomstige financiële situatie. 

Ben je partner van de ondernemer?

Niet alleen de ondernemer zelf, maar ook als partner van een ondernemer heb je groot belang bij deskundig advies. Wij denken graag met je mee. 

Maak nu een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek

Als je met onze echtscheidingsadvocaten wilt overleggen over de verschillende trajecten of als je meer informatie wenst over het verloop of de kosten van een echtscheidingsprocedure, dan ben je van harte welkom om kennis te komen maken. Je kunt samen komen (om bijvoorbeeld de mogelijkheden van mediation te onderzoeken) of alleen, als je beiden een eigen advocaat in de arm neemt.  

Je kunt je telefonisch (071-7502205) aanmelden of gebruikmaken van onderstaand formulier. Het gesprek duurt maximaal 30 minuten en wij gebruiken deze tijd om je te informeren over het echtscheidingstraject

Download ons Stappenplan Scheiding

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven, maar is ook de start van een nieuw bestaan. Om een nieuwe start te kunnen maken, is het belangrijk om de relatie op verantwoorde wijze af te sluiten. Zonder goed einde immers geen goed begin. Daarom voor jou een stappenplan om jouw relatie stap voor stap af te sluiten. 

Download

misschien ook interessant voor jou