duur partneralimentatie

Wetgeving tot 1 januari 2020

De partneralimentatieverplichting duurde volgens de wetgeving vóór 1 januari 2020 tot maximaal 12 jaar na de echtscheiding. Bij een kinderloos huwelijk van minder dan vijf jaar, was de alimentatieduur gelijk aan de duur van het huwelijk.

Vanaf 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 is er een nieuwe wet in werking getreden, die de partneralimentatie in veel gevallen verkort. 

Vanaf 1 januari 2020 is de maximale alimentatieduur gedaald van twaalf jaar naar de helft van de duur van het huwelijk tot maximaal vijf jaar. Er zijn echter meerdere uitzonderingen op de nieuwe alimentatieregeling, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, de leeftijd van de alimentatiegerechtigde en/of de duur van het huwelijk:

  1. Zijn er minderjarige kinderen, dan wordt de termijn verlengd tot het moment dat het jongste kind twaalf jaar wordt, met een maximum van 12 jaar.
  2. Heeft het huwelijk ten minste vijftien jaar geduurd en bereikt de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd, dan wordt de termijn verlengd tot aan het moment dat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt.
  3. Heeft het huwelijk ten minste vijftien jaar geduurd, bereikt de alimentatiegerechtigde over langer dan tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd én is de alimentatiegerechtigde geboren op of voor 1 januari 1970, dan geldt een maximale alimentatieduur van tien jaar.

Als er een samenloop is van meerdere uitzonderingen, dan geldt de langste termijn.

berekening partneralimentatie

Bij de berekening van de partneralimentatie wordt eerst gekeken naar wat de behoefte is van jullie beiden. Deze behoefte wordt afgemeten aan het inkomen dat je tijdens het huwelijk had.  

Verder wordt bij het berekenen van de partneralimentatie natuurlijk rekening gehouden met de draagkracht van jou en jouw partner, dat wil zeggen met het inkomen van jullie beiden en met diverse lasten, zoals woonlasten, premie ziektekostenverzekering en kosten van rente en aflossing van schulden.

De berekening van de partneralimentatie is specialistenwerk. Daarvoor is kennis van de wet en rechtspraak noodzakelijk. Schakel dus altijd een specialist in. 

wijzigen partneralimentatie

Als je alimentatie betaalt of ontvangt, kan het zijn dat door gewijzigde omstandigheden daar op een later moment wijziging in moet komen. De een is meer gaan verdienen of de ander juist minder, of er zijn nog andere omstandigheden gewijzigd waardoor de eerder vastgestelde alimentatie niet meer redelijk is. Dan kun je in onderling overleg de alimentatie wijzigen of je kunt de wijziging voorleggen aan de rechter. 

Inkomensterugval? Overleg altijd eerst met je ex-partner over de partneralimentatie

Stel dat je te maken krijgt met een inkomensterugval, mag je dan stoppen met het betalen van de partneralimentatie of is het toegestaan tijdelijk een lager bedrag te betalen?

Ons advies is om altijd eerst in overleg te treden met je ex-partner en niet zomaar te stoppen met betalen. Je kunt samen afspraken maken over bijvoorbeeld:

  • het opschorten van de partneralimentatieverplichting;
  • een betalingsregeling voor de achterstallige partneralimentatie;
  • een tijdelijke of definitieve verlaging van de partneralimentatie, of
  • een tijdelijke of definitieve nihilstelling van de partneralimentatie.

Als je het samen eens wordt over een oplossing, dan kun je deze afspraken schriftelijk vastleggen.

kom je er samen niet uit, laat de rechter beslissen over de wijziging van partneralimentatie

Mocht overleg niet leiden tot een gewenste oplossing, dan kun je een verzoek (laten) indienen bij de rechtbank voor een verlaging/nihilstelling van de partneralimentatie. Je kunt bij de rechter aangeven dat je te maken hebt met een inkomensterugval en dat jouw financiële omstandigheden hierdoor dusdanig zijn verslechterd dat een verlaging/nihilstelling van de partneralimentatie noodzakelijk is. 

Vragen over partneralimentatie? schakel onze echtscheidingsadvocaten in

Onze echtscheidingsadvocaten beschikken natuurlijk ook over de gespecialiseerde financiële en fiscale kennis die onontbeerlijk is voor een gedegen advies in jouw situatie, in het bijzonder als er een onderneming bij betrokken is.

Ook als de alimentatie moet worden gewijzigd, staan wij je graag en kundig bij. Eerst in overleg met de gewezen partner en zo nodig ook in een procedure.

Wij houden de actuele wijzigingen op het gebied van alimentatierecht nauwlettend in het oog. Door onze jarenlange ervaring zijn wij uitstekend in staat om jouw vragen op dit gebied te beantwoorden.

misschien ook interessant voor jou