In veel van deze gevallen is sprake van internationaal familierecht. Het is dan, als er een procedure gevoerd moet worden, nodig te weten welke rechter bevoegd is. Ook is van belang te weten welk recht van toepassing is op jouw situatie.

Wat als je gaat scheiden?

Een scheiding kan internationale aspecten hebben, bijvoorbeeld als jij en je partner niet dezelfde nationaliteit hebben of als jullie huwelijk in het buitenland is gesloten en je daarna ook in het land van huwelijkssluiting (of nog ergens anders) bent gaan wonen. Ook kan het zo zijn dat je werkt als expat in Nederland of je wordt als Nederlandse expat uitgezonden naar het buitenland. Als je dan gaat scheiden, wil je wel dat een en ander (juridisch) goed is geregeld. Niet alleen voor jou en je partner, maar ook voor de kinderen.

Zeker als je expat bent en je gaat scheiden, komt er veel op je af. Stel je woont in het buitenland, maar je wilt graag in Nederland de scheiding in gang zetten. Kan dat? En welk recht is dan van toepassing? Welke gevolgen heeft dat voor jou en kun je bijvoorbeeld op den duur weer naar Nederland komen? Dat zijn allemaal logische vragen.

De situatie wordt nog complexer als je kinderen hebt. Waar ga je wonen met de kinderen? Mag de andere ouder zomaar verhuizen met de kinderen naar bijvoorbeeld Nederland of moet daar toestemming voor gegeven worden?

Welcome to the Netherlands

Verhuizen met je kinderen naar het buitenland

Als je gezamenlijk gezag hebt over je kind en je wilt als expat terugkeren naar je eigen land of verhuizen naar een ander land, dan heb je daar de toestemming van de andere ouder voor nodig. Dit geldt zowel voor gehuwden en samenwonenden, als voor ex-partners. Hiermee wil de Nederlandse overheid voorkomen dat kinderen worden ontvoerd. Als je je kind zonder toestemming meeneemt van de gezaghebbende ouder, kan sprake zijn van internationale kinderontvoering en dat is strafbaar.

Wie heeft gezag?

En dan is de volgende vraag, hebben beide ouders altijd gezag? De regels omtrent het verkrijgen van gezag verschillen van land tot land en daarom is het voornamelijk bij expat gezinnen belangrijk stil te staan bij de Nederlandse regelgeving hieromtrent. De vraag wie gezag heeft, is namelijk mede gekoppeld aan waar een kind zijn gewone verblijfplaats heeft. 

Stel, je bent in Frankrijk getrouwd, je kinderen zijn in Frankrijk geboren en je hebt enige tijd in Frankrijk gewoond. Op enig moment besluit je te verhuizen naar Nederland. Nadat je vijf jaar in Nederland hebt gewoond met de kinderen, gaan jij en je partner uit elkaar. De scheiding wordt uitgesproken en je hebt de wens terug te keren naar Frankrijk, met de kinderen. Nu de kinderen hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben en hier als het ware ‘hun permanente centrum van belangen hebben’, gelden de Nederlandse regels om te bepalen wie van de ouders gezag heeft. 

Nederlandse gezagregels

ls jouw kind uit het huwelijk tussen jou en je partner geboren, dan hebben jij en je partner van rechtswege gezamenlijk gezag naar Nederlands recht. 

Is jouw kind geboren uit een niet-huwelijkse relatie, dan heeft in principe alleen de moeder het ouderlijk gezag. Een erkenning door de vader brengt niet, zoals veel mensen denken, ook het ouderlijk gezag met zich mee. 

Door erkenning wordt een man weliswaar de wettige vader van een kind. Het gezag dient echter door de ouders gezamenlijk, of, als de moeder niet wil meewerken, door de vader, via de rechter te worden aangevraagd.

Deze procedure geldt voor Nederland, maar in andere landen kunnen andere regels gelden. 

Verhuizen? Toestemming nodig, bij voorkeur schriftelijk

In bovenstaand voorbeeld, hebben de ouders naar Nederlands recht dus gezamenlijk gezag over de kinderen en dien je als je gaat verhuizen toestemming te vragen aan de achterblijvende echtgenoot. 

Er is geen specifiek toestemmingsformulier nodig voor de verhuizing. Het is echter verstandig om de toestemming van de achterblijvende ouder voor de verhuizing schriftelijk vast te leggen, zodat je later niet voor onverwachte problemen komt te staan.

Wat als je de toestemming niet krijgt?

Mocht je voor verhuizing met jouw kind de benodigde toestemming van de andere ouder niet krijgen, dan kun je een beroep doen op de rechter en vervangende toestemming vragen.

De procedures rondom verhuizing, zeker naar het buitenland, zijn vaak procedures die langer duren, veel emotie met zich meebrengen en zeer onzeker qua uitkomst zijn omdat jij en je partner een eigen voorstelling van de feiten en belangen hebben. De rechtbank kijkt met name naar het belang van het kind; is de verhuizing in zijn of haar belang? Daarnaast kijkt de rechter ook naar jouw belangen en die van je partner. De rechter toetst aan diverse criteria en beoordeelt of de vervangende toestemming kan worden gegeven. 

wat klanten over ons zeggen

Ondanks de nare tijd heeft Ciska Elsinga mij prettig bijgestaan bij het realiseren van mijn echtscheiding. Vanwege een aantal omstandigheden was mijn scheiding ingewikkelder, onder andere vanwege een internationaal aspect. Daarom was ik op zoek naar een familierechten advocaat met genoeg ervaring. Ciska kwam vakbekwaam over en heeft mij eerlijk advies gegeven. De gesprekken die ik met haar had waren prettig. Ze dacht met mij mee over de best passende oplossingen. 

Anoniem

particulier

waarom onze advocaten internationaal familierecht inschakelen?

Onze advocaten internationaal familierecht hebben gespecialiseerde expertise voor expats die met familierechtelijke problematiek, in de breedste zin van het woord, te maken krijgen. Het komt zeer regelmatig voor dat wij werknemers van internationale organisaties bijstaan. Maar ook als je op een andere manier te maken krijgt met internationaal familierecht ben je bij onze advocaten internationaal familierecht aan het juiste adres.

misschien ook interessant voor jou