Wilt u als expat verhuizen met uw kind naar uw ‘eigen land’ of een ander land? Bereidt u zich goed voor en wees u ervan bewust dat u (vaak) toestemming nodig hebt van de achterblijvende ouder. Mocht u deze toestemming niet krijgen, dan kunt u een beroep doen op de rechter en vervangende toestemming vragen.

In welke gevallen heeft u als expat toestemming nodig?

Als u gezamenlijk gezag heeft over uw kind en u wilt als expat terugkeren naar uw eigen land of verhuizen naar een ander land, dan heeft u daar de toestemming van de andere ouder voor nodig. Dit geldt zowel voor gehuwden en samenwonenden, als voor ex-partners. Hiermee wil de Nederlandse overheid voorkomen dat kinderen worden ontvoerd. Als u uw kind zonder toestemming meeneemt van de gezaghebbende ouder, kan sprake zijn van internationale kinderontvoering en dat is strafbaar.

Wie heeft gezag?

En dan is de volgende vraag, hebben beide ouders altijd gezag? De regels omtrent het verkrijgen van gezag verschillen van land tot land en daarom is het voornamelijk bij expat gezinnen belangrijk stil te staan bij de Nederlandse regelgeving hieromtrent. De vraag wie gezag heeft, is namelijk mede gekoppeld aan waar een kind zijn gewone verblijfplaats heeft.

Stel u bent in Frankrijk getrouwd, uw kinderen zijn in Frankrijk geboren en u hebt enige tijd in Frankrijk gewoond. Op enig moment besluit u te verhuizen naar Nederland. Nadat u vijf jaar in Nederland hebt gewoond met de kinderen, gaan u en uw partner uit elkaar. De scheiding wordt uitgesproken en u heeft de wens terug te keren naar Frankrijk, met de kinderen. Nu de kinderen hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben en hier als het ware ‘hun permanente centrum van belangen hebben’, gelden de Nederlandse regels om te bepalen wie van de ouders gezag heeft.

Nederlandse gezagregels

ls uw kind uit het huwelijk tussen u en uw partner geboren, dan hebben u en uw partner van rechtswege gezamenlijk gezag naar Nederlands recht.

Is uw kind geboren uit een niet-huwelijkse relatie, dan heeft in principe alleen de moeder het ouderlijk gezag. Een erkenning door de vader brengt niet, zoals veel mensen denken, ook het ouderlijk gezag met zich mee. Door erkenning wordt een man weliswaar de wettige vader van een kind. Het gezag dient echter door de ouders gezamenlijk, of, als de moeder niet wil meewerken, door de vader, via de rechter te worden aangevraagd.

Deze procedure geldt voor Nederland, maar in andere landen kunnen andere regels gelden.

Verhuizen? Toestemming nodig, bij voorkeur schriftelijk

In het voorbeeld dat ik hierboven gaf, hebben de ouders naar Nederlands recht dus gezamenlijk gezag over de kinderen en dient de verhuizende echtgenoot toestemming te vragen aan de achterblijvende echtgenoot.

Er is geen specifiek toestemmingsformulier benodigd voor de verhuizing. Het is echter verstandig om de toestemming van de achterblijvende ouder voor de verhuizing schriftelijk vast te leggen, zodat u later niet voor onverwachte problemen komt te staan.

Wat als u de toestemming niet krijgt?

Mocht u voor verhuizing met uw kind de benodigde toestemming van de andere ouder niet krijgen, dan kunt u een beroep doen op de rechter en vervangende toestemming vragen.

De procedures rondom verhuizing, zeker naar het buitenland, zijn vaak procedures die langer duren, veel emotie met zich meebrengen en zeer onzeker qua uitkomst zijn omdat u en uw partner een eigen voorstelling van de feiten en belangen hebben. De rechtbank kijkt met name naar het belang van het kind; is de verhuizing in zijn of haar belang? Daarnaast kijkt de rechter ook naar uw belangen en die van uw partner. De rechter toetst aan diverse criteria en beoordeelt of de vervangende toestemming kan worden gegeven.

Bent u van plan om met uw kind te verhuizen en wilt u weten welke regels voor u gelden?

Of heeft u na het lezen van dit artikel vragen? Neem gerust contact met mij op of een van de overige familierechtadvocaten.

Gaat u alleen met uw kind op vakantie? Vraag dan ook toestemming aan de andere ouder!

Als u alleen met uw kind op vakantie wilt, dan heeft u daar ook de toestemming van de (andere) gezaghebbende ouder voor nodig. Ook hier geldt dit zowel voor gehuwden en samenwonenden, als voor ex-partners. Ook als u geen gezag hebt over uw kind en u wilt alleen op reis gaan met uw kind, dan dient u toestemming te verkrijgen van de gezaghebbende ouder. Lees hier meer over in het artikel: Gaat u alleen met uw kind op vakantie? Vraag toestemming aan de andere ouder!