Reist u alleen met uw kind, dan heeft u daar de toestemming van de (andere) gezaghebbende ouder voor nodig. Dit geldt zowel voor gehuwden en samenwonenden, als voor ex-partners. Ook als u geen gezag hebt over uw kind en alleen op reis wenst te gaan met uw kind, dient u toestemming te verkrijgen van de gezaghebbende ouder.

Voorkom problemen bij persoonscontrole, neem een toestemmingsformulier mee

Wanneer u alleen met uw kind reist, kunt u, zeker als uw kind een andere achternaam heeft dan u, tegen problemen aanlopen bij de persoonscontrole op een luchthaven of bij de grenscontrole. Bij een reis binnen het Schengengebied (de meeste Europese landen) is er minder kans op een persoonscontrole, maar om problemen te voorkomen, raden wij u aan om ook in dit geval een toestemmingsformulier mee te nemen.

U kunt het benodigde toestemmingsformulier hier downloaden

De Koninklijke Marechaussee moet bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene toestemming heeft van de (andere) gezaghebbende ouder. Die controle wordt vooral uitgevoerd op het moment dat u alleen met uw kind reist en/of er ernstige redenen zijn om te checken of er mogelijk sprake is van kinderontvoering.

Visum nodig voor uw kind? Vraag toestemming

In landen waar een visum nodig is, dient u als gezaghebbende ouders beiden toestemming te geven voor de aanvraag van het visum van uw kind.

Eigen reisdocument voor uw kind

Sinds 26 juni 2012 dient iedereen een eigen reisdocument te hebben en is het niet meer mogelijk om uw kind bij te schrijven in uw of uw partners paspoort. Let op: bestaande bijschrijvingen zijn niet meer geldig! Het is verstandig om de andere ouder tijdig te vragen mee te werken aan de aanvraag van een ID kaart, paspoort of visum.

Welke documenten dient u mee te nemen op reis?

Het kan zijn dat er in een ander land meer of aanvullende stukken worden verzocht naast het toestemmingsformulier. Bij de ambassade of het consulaat van het land van uw vakantiebestemming kunt u voorafgaande aan uw vakantie vragen of er bepaalde vereisten gelden voor het ‘alleen’ reizen met uw kind naar dit land.

Zoals ook op het toestemmingsformulier aangegeven, dient u (naast een reisdocument voor uw kind) in ieder geval de volgende documenten mee te nemen op reis:

  • verklaring toestemming voor de buitenlandse reis/vakantie;
  • kopie van paspoort van toestemming gevende ouder;
  • recent uittreksel gezagsregister;
  • recent uittreksel Basisregistratie Personen (BRP, voormalig GBA) van het kind;
  • indien van toepassing: uitspraak met betrekking tot gezag en omgang;
  • bij verblijf op meerdere adressen: alle adresgegevens;
  • indien van toepassing: het ouderschapsplan.

Wat als u de toestemming niet krijgt?

Krijgt u de benodigde toestemming van de andere ouder niet, dan kunt u de rechter om vervangende toestemming vragen. De toestemming van de rechter treedt alsdan in de plaats van de toestemming van de andere gezaghebbende ouder.

Wat als u vermoedt dat uw kind niet meer zal terugkeren na de vakantie?

Vreest u dat de ouder, die toestemming vraagt of probeert af te dwingen om alleen met uw kind te reizen, niet meer terug zal keren, dan wordt aanbevolen om contact op te nemen met het centrum internationale kinderontvoering
 

Bent u bang dat uw kind gevaar loopt op vakantie?

In dat geval kunt u uw toestemming weigeren. De andere ouder dient alsdan de rechter te verzoeken om vervangende toestemming te verlenen voor de reis. De rechter zal bepalen of uw bezwaren gegrond zijn en of de vervangende toestemming al dan niet wordt verleend.

Gaat u alleen op vakantie met uw kind en wilt u meer weten?

Kijk eens op de website van de Rijksoverheid of neem contact op met mij of een van de andere familierechtspecialisten. Wij gunnen u en uw kind een fijne vakantie!