Bij (vooral) particuliere beleggers is de turbo belegging populair. Turbo beleggingen zijn beleggingsproducten die fungeren als een hefboom om met een relatief beperkte inzet veel rendement te behalen. Turbo beleggingen brengen alleen veel risico’s mee. Beleggers kunnen namelijk in korte tijd hun gehele inzet verliezen. Niet voor niets zijn ze in het verleden dan ook geregeld in opspraak gekomen. Reden voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om beleggers beter te beschermen door de regelgeving aan te scherpen.

Verlies lijden lijkt in het geval van turbo beleggingen meer regel dan uitzondering. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat in de periode van 1 juni 2017 tot 1 juli 2018 maar liefst 68% van de particuliere beleggers verlies heeft geleden bij het beleggen in turbo’s. Het verlies bedroeg gemiddeld € 2.680 per persoon.

Dit gaf de AFM aanleiding om particuliere beleggers beter te beschermen door de regelgeving omtrent het aanbieden van turbo beleggingen per 1 oktober 2021 aan te scherpen. Online-broker Flatex heeft hierop al aangegeven per 1 oktober 2021 geen turbo’s meer aan te bieden.

De nieuwe regelgeving brengt diverse veranderingen met zich mee.

Hefboomlimiet bij turbo’s beleggen

De eerste verandering ziet op de hefboomwerking. De hefboom van een turbo belegging ontstaat doordat de belegging gedeeltelijk door de belegger zelf en gedeeltelijk door een lening van de uitgevende instelling wordt gefinancierd. Hierdoor is de winst of het verlies van een turbo belegging procentueel groter dan de beweging in de onderliggende waarde (zoals een aandeel). Hierbij geldt: hoe groter de hefboom, hoe groter de winst óf het verlies (en daarmee het risico).

Om dit risico te beperken geldt vanaf 1 oktober 2021 een hefboomlimiet: de verhouding tussen het eigen geld en het geleende geld mag maximaal 1 op 5 zijn.

Risicowaarschuwing

Daarnaast dienen aanbieders van turbo beleggingen hun (beleggings)informatie sinds 1 oktober 2021 te voorzien van een verplichte waarschuwing, waarin een (standaard of ondernemingsspecifiek) verliespercentage wordt vermeld.

Deze risicowaarschuwing dient een actueel, aanbiedersspecifiek verliespercentage te bevatten dat is berekend aan de hand van het percentage particuliere beleggers dat bij de betreffende aanbieder in de voorafgaande twaalf maanden verlies heeft geleden met turbo beleggingen.

Op deze wijze wil de AFM tegenwicht bieden aan de neiging van aanbieders om potentiële winsten te benadrukken en potentiële verliezen onder te belichten.

Verbod op bonussen

Ook mogen aanbieders niet langer adverteren met bonussen (zoals het niet in rekening brengen van transactiekosten) om beleggers aan te sporen meer te beleggen in turbo’s.

Bonussen zouden de aandacht van beleggers namelijk afleiden van het risicovolle karakter van turbo’s. Hierdoor zouden particuliere beleggers worden bewogen om te handelen in turbo beleggingen, terwijl zij in de situatie waarin geen uitzicht is op bonussen zouden afzien van het beleggen in dergelijke risicovolle producten. Daarnaast zou aan de aangeboden bonussen onwenselijke voorwaarden kunnen worden verbonden zoals het behalen van een bepaald transactievolume.

Bent u wel juist geadviseerd over de risico’s van uw beleggingen?

Wilt u advies over de schade die u hebt opgelopen en volgens u te wijten is aan uw bank, beleggingsadviseur of vermogensbeheerder? Hoe zit het met hun zorgplicht? Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u graag.