Door de nieuwe AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) wetgeving komt het hebben van eigen vermogen de zorgbehoevende duur te staan. De eigen bijdrage wordt namelijk bepaald aan de hand van het eigen vermogen.

Wanneer u in aanmerking komt voor AWBZ-zorg, kan het dus lonen uw eigen vermogen te laten slinken, bijvoorbeeld door het doen van schenkingen. Maar wanneer u voor het uitvoeren van de schenking de toestemming van de rechter nodig hebt, kunt van een koude kermis thuis komen.

Kantonrecht wijst verzoek om schenking af

In juni 2013 heeft een bewindvoerder het kantongerecht in Limburg om toestemming verzocht de twee kinderen van rechthebbende ieder € 15.000,-- te schenken. De kantonrechter verleende geen toestemming. Hij oordeelde dat de bewindvoerder in feite de kantonrechter vraagt de werking van de nieuwe AWBZ-wetgeving te frustreren door opzettelijk het eigen vermogen te (laten) verlagen. Op termijn betekent een verlaging van het eigen vermogen dat een lagere eigen bijdrage in het kader van de AWBZ-wetgeving wordt opgelegd.

Omdat de beoogd schenker onder bewind gesteld is, kan deze zelf geen beslissingen nemen over zijn eigen financieel beheer. Een bewindvoerder moet toestemming vragen aan de kantonrechter. In dit geval wordt de voorgenomen schenking gedwarsboomd door de kantonrechter. Er zal bezien moeten worden of ook andere kantonrechters deze opvatting volgen.

De uitspraak is na te lezen op www.rechtspraak.nl met als LJN nummer: CA3485.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de AWBZ wetgeving en vermogensbeheer in dat kader of over bewindvoering in het algemeen, neemt u dan contact op mij of een van de andere familierechtspecialisten.