Voor consumenten is sinds 2008 in het Burgerlijk Wetboek een regeling betreffende oneerlijke handelspraktijken opgenomen. Essentieel is artikel 6: 193j BW dat voorziet in een omkering van de bewijslast ten voordele van de consument. De consument hoeft in het algemeen slechts te stellen (en niet te bewijzen!) dat de door de handelaar verstrekte informatie onvolledig of onjuist is geweest. Vervolgens rust op de handelaar de bewijslast ter zake de materiële juistheid en volledigheid van de informatie die hij heeft verstrekt.

Geldt deze bescherming ook voor u als ondernemer?

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 20 februari 2013 vonnis gewezen in een zaak tussen -kort gezegd- de Telefoongids.com en een vrijwilligersorganisatie. Indachtig artikel 6:193j BW kreeg Telefoongids.com de bewijslast, nadat de vrijwilligersorganisatie had gesteld te zijn misleid. Telefoongids.com kon in dit geval niet bewijzen dat ze de vrijwilligersorganisatie níet had misleid.

Betekent dit dat de Wet op de Oneerlijke Handelspraktijken ook geldt voor u als ondernemer? Nee, de rechtbank heeft uitdrukkelijk aangegeven dat het toekennen van een dergelijke algemene werking aan de wetgever is voorbehouden.

Gelijke monniken

Hoewel strikt genomen de vrijwilligersorganisatie de bewijslast niet kreeg opgelegd met een beroep op art. 6:193j BW, komt hen de facto wél dezelfde bescherming toe als een consument.

De rechtbank onderschrijft dat acquisitiefraude een ernstig probleem is, dat ondernemers grote schade toebrengt en dus hard moet worden aangepakt.

Voordelig voor u als ondernemer

Onder welke omstandigheden kunt u als ondernemer gebruik maken van deze uitspraak?

1. Bent u ook telefonisch benaderd?

2. Zonder dat -indien al voorhanden- uit een geluidsopname duidelijk blijkt:

  • wat de contractsduur is
  • welk bedrag verschuldigd is
  • per welke tijdseenheid

Dat men niet alleen staat, blijkt uit het feit dat jaarlijks zo'n 400 miljoen euro gemoeid is met acquisitiefraude.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Ik trad voor het eerst op tegen acquisitiefraude medio jaren ‘90 en help u samen met mijn collega's graag met het bestrijden van acquisitiefraude. Dat doen we tegen flexibele tarieven en spreken van tevoren af wat wij kosten in relatie tot wat wij -u- opleveren.