Bron: KOV Magazine | jaargang 49 | nummer 2 | zomer 2018. 

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) inmiddels in werking is getreden. Dit betekent dat iedere onderneming dient te voldoen aan de extra verplichtingen die de AVG met zich meebrengt.

In het vorige KOV Magazine gaf ik alvast een paar tips als het gaat om privacy en werknemers. Daarnaast namen mijn collega’s Nadine van der Slot en Steffie Schepers, specialisten AVG, tijdens de KOV-bijeenkomst op 15 mei 2018 de wet met u door. Was u niet bij de bijeenkomst of weet u niet zeker of uw organisatie voldoet aan de AVG? Geen stress. Speciaal voor u hebben wij een stappenplan opgesteld, te vinden op onze website waarmee u in 10 stappen kunt controleren of uw organisatie AVG-proof is.

Op grond van de AVG dient vrijwel iedere onderneming verplicht een aantal documenten op te stellen. Om de AVG voor u nog overzichtelijker te maken, zet ik hierna de belangrijkste, verplichte documenten op een rijtje.