Als je op dit moment beter draait dan ooit, kan het overnemen van een bedrijf (in de problemen) een kans voor je zijn. Heb je een bedrijf op het oog, dan is het zaak om zorgvuldig te werk te gaan en de juiste stappen te nemen. Zo is het momenteel nóg meer zaak dan ooit tevoren om met behulp van een gedegen boekenonderzoek (due diligence) te bepalen of, en zo ja in welke mate de potentiële overnamekandidaat levensvatbaar is. En in hoeverre de overheidssteun echt alleen nodig is als overbrugging. 

Ook kun je je als koper nu beperken tot datgene wat je echt wilt overnemen. Méér dan pre corona zien we nu dan ook een focus op activa/passiva transacties, al dan niet ná een herstructurering/reorganisatie.

In het bedrijfsovername stappenplan besteden wij aandacht aan de uitvoering van een boekenonderzoek en behandelen we nog acht andere stappen. Zo ga je voorbereid een overnametraject in.  

Zo ga je voorbereid een overnametraject in.  

download het complete bedrijfsovername stappenplan

voer je gegevens in en 
ontvang het stappenplan

We hebben de negen stappen gebundeld in het stappenplan 'Bedrijf overnemen, ook of juist nu?!' dat je kunt downloaden.

De 9 stappen bij een bedrijfsovername

 • Stap 1. Geheimhoudingsovereenkomst, kennismaking en informatie-uitwisseling
  Bij een bedrijfsovername zijn een geheimhoudingsovereenkomst en verkoopmemorandum essentieel om informatie over het beoogde bedrijf te verkrijgen. Daarnaast is het ook belangrijk dat jij en de verkoper elkaar in deze eerste fase beter leren kennen om te bepalen of er een ‘klik’ is alvorens je samen het overnametraject instapt. 
   
 • Stap 2: Bedrijfswaardering en indicatief niet-bindend bod
  Om bij een bedrijfsovername tot een bod te komen, dien je als koper onder andere te weten wat de waarde van een bedrijf is. Om de bedrijfswaardering te kunnen berekenen, kun je verschillende waarderingsmethoden toepassen.
   
 • Stap 3: Intentieovereenkomst (Letter of Intent, ook wel LOI)
  Als je in de onderhandelingsfase met de verkoper zit, is het verstandig om een intentieovereenkomst (LOI) te tekenen. In een LOI kunnen bepaalde ‘basisafspraken’ worden vastgelegd, voor als jij en de verkoper er toch niet uit komen.
   
 • Stap 4: Onderhandelingen vanuit verschillende disciplines 
  Het onderhandelingsproces tijdens een bedrijfsovername is belangrijk. Samen met verkoper bepaal je wat voor jullie beiden belangrijk is en dus opgenomen dient te worden in de koopovereenkomst.
   
 • Stap 5: Financiering en earn-out
  Maak tijdens het overnametraject tijdig een overzichtelijk en realistisch plan. Zo voorkom je betalingsproblemen. Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden en mogelijkheden om de koopsom te voldoen.
   
 • Stap 6: Due diligence
  Bij een bedrijfsovername is het belangrijk dat je als koper weet of het verstandig is om een bepaald bedrijf over te nemen. Hiertoe kun je een boekenonderzoek, ook wel due diligence genoemd, verrichten.
   
 • Stap 7: De koopovereenkomst
  Het belangrijkste document bij een bedrijfsovername is de koopovereenkomst. De koopovereenkomst bestaat uit afspraken over de koopprijs, garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheid.
   
 • Stap 8: Onderhandelingen over specifieke punten
  Onderhandelen is een essentieel onderdeel in het overnametraject. Wat is voor jou belangrijk, wat is voor de verkoper belangrijk en wat zijn de onderhandelingsposities? Dus je moet ook weten, althans zien te achterhalen, wat voor de verkoper belangrijk is. Durf daar naar te vragen. 
   
 • Stap 9: Signing en closing
  Op het moment dat je de koopovereenkomst tekent (de signing), is het tijd voor de daadwerkelijke levering van het bedrijf. Ook wel de closing genoemd.

Heb je vragen over het bedrijfsovername stappenplan?

Heb je na het lezen van het stappenplan nog vragen of kun je hulp gebruiken bij het overnametraject? De overname experts van RWV Advocaten kunnen je adviseren of het proces begeleiden. We maken graag kennis met je. 

wil je juist jouw (familie)bedrijf verkopen?

Als je juist van plan bent jouw (familie)bedrijf te verkopen, kun je niet vroeg genoeg beginnen met de voorbereiding. Iedere stap binnen een bedrijfsovername is juridisch, fiscaal en financieel maatwerk en maken we graag voor je inzichtelijk. 

Download stappenplan 'Bedrijf verkopen'