Als een werknemer niet instemt met een wijziging van de pensioenovereenkomst, dient de werkgever een zwaarwichtig belang te hebben om de pensioenovereenkomst eenzijdig te mogen wijzigen.

Van instemming door de werknemer mag niet te snel worden uitgegaan, zo blijkt uit het arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden van 9 december 2014. Het hof oordeelde dat ondanks dat de werknemer niet heeft gereageerd op een informatiebrief, dit niet betekent dat de werkgever erop mag vertrouwen dat de werknemer stilzwijgend heeft ingestemd. Ook het zwaarwichtige belang ontbreekt volgens het hof. Het enkele feit dat fiscale regelgeving is veranderd, is per definitie niet voldoende om een zwaarwichtig belang aan te nemen. De werkgever heeft bovendien onvoldoende rekening gehouden met de nadelige gevolgen van de wijziging voor de werknemer.

Er is echter ook andersluidende rechtspraak waarin fiscale wetswijziging wel tot een zwaarwichtig belang leidde. Zo heeft de kantonrechter in Amsterdam op 4 februari 2015 geoordeeld dat het in lijn brengen van de pensioenregeling met de fiscale wetgeving is toegestaan nu er volgens de kantonrechter sprake is van een zwaarwichtig belang.

Bovenstaande uitspraken kunnen relevant zijn als de pensioenregeling nog niet is aangepast aan de meest recente fiscale wetwijzigingen.

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, die niet zomaar gewijzigd kan worden

Hier dient een zorgvuldig traject aan vooraf te gaan. De hoofdregel is dat beide partijen akkoord moeten gaan met een wijziging.

Wilt u de pensioenregeling eenzijdig wijzigen, dan kan dat niet zomaar

Een wijziging van de pensioenregeling valt of staat met goede advisering en een zorgvuldige voorbereiding. De pensioenrechtadvocaten van RWV Advocaten beschikken over de ervaring en deskundigheid om u tijdens dit traject te begeleiden.

Meer informatie over pensioen?

Heeft u een vraag over pensioen in het algemeen, stel ze gerust aan onze pensioenrechtadvocaten. Zij behandelen pensioenvraagstukken op alle voorkomende rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht, ondernemingsrecht, familierecht, algemeen vermogensrecht, faillissementsrecht, het verzekeringsrecht en het bestuursrecht.