Bron: Pensioen Magazine.

Recentelijk heeft de Hoge Raad arrest gewezen in twee zaken over het eenzijdig wijzigen van pensioenreglementen. In beide zaken vormde het wijzigen van een onvoorwaardelijke in een voorwaardelijke indexatieregeling de aanleiding voor de procedure. Duidelijk is nu dat er geen sprake is van een ‘uitgewerkte’ rechtsverhouding en dat dus ook gepensioneerden onder bepaalde omstandigheden een aantasting van hun pensioen moeten dulden. Andere voor de rechtspraktijk belangrijke vragen blijven evenwel onbeantwoord, hetgeen ruimte geeft voor speculatie. In dit artikel een analyse van beide arresten, die zijn gewezen onder het regime van de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW), en een voorzichtige voorspelling van de houdbaarheid van de arresten onder de Pensioenwet.