Als werkgever kunt u op verschillende manieren te maken krijgen met pensioenvraagstukken. Het pensioenakkoord bijvoorbeeld, heeft voor u als ondernemer directe gevolgen. U dient wellicht de pensioenregeling te wijzigen nu op grond van het pensioenakkoord de opbouwpercentages voor pensioen per 1 januari 2015 worden verlaagd en er alleen nog belastingvrij pensioen kan worden opgebouwd over een maximum pensioengevend salaris van € 100.000,= bruto.