Als ondernemer bent u druk met ondernemen. Uw huwelijk, en  meer in het bijzonder het huwelijksvermogensrecht is niet het eerste waar uw echtgenoot en u aan denken of mee bezig zijn. Toch is het belangrijk om af en toe stil te staan bij de vraag: hoe ben ik getrouwd? Een relevante vraag, niet alleen voordat u het huwelijksbootje instapt maar ook in de jaren daarna.

Huwelijkse voorwaarden versus gemeenschap van goederen

Het Nederlands huwelijksvermogensregime geeft u de keuze tussen trouwen, of het sluiten van een geregistreerd partnerschap, in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden respectievelijk partnerschapsvoorwaarden. 

Gemeenschap van goederen: per 1 januari 2018 ingrijpend gewijzigd

Ongeveer 75% van de huwelijken wordt gesloten zonder dat vooraf huwelijkse voorwaarden worden opgesteld. Met ingang van 1 januari 2018 is het stelsel van de gemeenschap van goederen, waarin u dan huwt ingrijpend gewijzigd.

Algehele wettelijke gemeenschap van goederen tot 2018

Bent u voor 1 januari 2018 gehuwd, dan is sprake van een algehele wettelijke gemeenschap van goederen. U deelt alles met elkaar. Niet alleen de baten en schulden die u tijdens het huwelijk krijgt, maar ook alles dat u allebei voor het huwelijk al had. Hebt u een onderneming, en was die al van u voor u trouwde? Bij een eventuele scheiding moet de waarde worden verrekend. Dit is alleen anders als u de onderneming verkreeg via een schenking of erfenis met een uitsluitingsclausule.

Beperkte gemeenschap van goederen vanaf 2018

Vanaf 1 januari 2018 geldt voor huwelijken die worden gesloten zonder huwelijkse voorwaarden de beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat niet automatisch alle goederen en schulden onderdeel uitmaken van de gemeenschap van goederen. Ook vallen erfenissen en schenkingen niet meer in de huwelijksgemeenschap. Het uitgangspunt is dat de gemeenschap van goederen bestaat uit alles dat u vanaf het huwelijk verkrijgt.

Het gevolg van dit nieuwe stelsel is dat er 3 soorten vermogens ontstaan: 

  1. Het privévermogen van de ene echtgenoot,
  2. het privévermogen van de andere echtgenoot en
  3. het gemeenschapsvermogen.

Idealiter wordt met een staat van aanbrengsten aangetoond wat ieder van de echtgenoten bezat voor het huwelijk.

De onderneming, die u al had voor u trouwde, blijft buiten de beperkte gemeenschap van goederen en behoort tot uw privévermogen. Tenminste als u kunt aantonen dat het tot uw privé vermogen behoort. Maar wees erop bedacht dat dit niet automatisch geldt voor de winst die u maakt. Als ondernemer bent u aan de beperkte gemeenschap van goederen, waarin u bent gehuwd, een redelijke vergoeding verschuldigd voor de kennis, vaardigheden en arbeid die u als echtgenoot-ondernemer aanwendt. Die vergoeding kan, als u niets anders overeenkomt, soms gelijk worden gesteld aan de winst van de onderneming. 

Huwelijkse voorwaarden

Veel ondernemers kiezen voor het opmaken van  huwelijkse voorwaarden, respectievelijk partnerschapsvoorwaarden. Dat kan ook tijdens huwelijk. Tot 1 januari 2018 werd met de huwelijkse voorwaarden beoogd dat er in ieder geval geen algehele gemeenschap van goederen zou ontstaan, waarin bijvoorbeeld het bedrijf valt. Maar let op, het opmaken van huwelijkse voorwaarden is geen garantie dat uw onderneming buiten schot blijft bij een eventuele scheiding.  
Spreekt u bijvoorbeeld af dat u jaarlijks hetgeen verdeelt dat is overgebleven van uw (bepaalde) inkomsten en u doet dat niet, dan kan het gevolg zijn dat u alsnog aan het einde van de rit de aandelenwaarde of de winst die in uw bedrijf is achtergebleven moet delen met uw ex-echtgenoot.

Huwelijkse voorwaarden, een contract tussen echtgenoten

Huwelijkse voorwaarden vormen in feite een contract tussen echtgenoten. Denk er goed over na wat u wilt afspreken in de huwelijkse voorwaarden en wat het doel is van de afspraken. Zo wordt een ongewenste uitwerking zo veel als mogelijk voorkomen.

Huwelijkse voorwaarden als bescherming tegen schuldeisers?

Een veel gehoorde reden om als ondernemer te kiezen voor huwelijkse voorwaarden is de bescherming van de andere echtgenoot tegen schuldeisers. Huwelijkse voorwaarden bieden echter geen garantie. Stel, u hebt het huis op naam van uw echtgenoot gezet om verhaal van schuldeisers te voorkomen, maar uw echtgenoot heeft zelf geen geld bijgedragen aan de aankoop van het huis, dan kan de curator het huis in geval van een faillissement alsnog in de failliete boedel betrekken.

Maak de balans op: APK voor uw huwelijk

Of u nu gaat trouwen, gelukkig getrouwd bent of gaat scheiden, het is altijd goed om af en toe de balans op te maken. Dan bedoel ik niet de jaarcijfers van uw onderneming, maar de balans van uw huwelijksvermogensregime. Passen de afspraken nog bij uw situatie? Vaak verandert er veel in de loop der jaren en daarom is het verstandig om een APK toe te passen om de (oude) afspraken onder de loep te (laten) nemen.