Ben je voor 1 januari 2018 gehuwd? Gemeenschap van goederen van toepassing

Hoe zag het oude huwelijksvermogensrecht er uit? Bij huwelijken vóór 1 januari 2018 is automatisch sprake van algehele gemeenschap van goederen. Maar alleen als geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. Deze algehele gemeenschap van goederen houdt in dat al het aanwezige vermogen en het toekomstige vermogen in de gemeenschap valt. Erfenissen en schenkingen vallen in de gemeenschap van goederen, tenzij er een uitsluitingsclausule is gemaakt.

Bij een echtscheiding wordt de gemeenschap van goederen fifty-fifty gedeeld.

Ben je op of na 1 januari 2018 gehuwd? Beperkte gemeenschap van goederen van toepassing

Bij het nieuwe huwelijksvermogensrecht is dat anders. Bij huwelijken na 1 januari 2018 is automatisch sprake van de beperkte gemeenschap van goederen. Tenzij huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld.

In de beperkte gemeenschap van goederen valt alleen het vermogen dat je vanaf de huwelijksdatum opbouwt. En het vermogen dat je voorafgaand aan het huwelijk al gezamenlijk had. Het vermogen dat eenieder van jullie afzonderlijk al had voor het aangaan van het huwelijk, blijft buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen blijven buiten de beperkte gemeenschap van goederen, ook als er geen uitsluitingsclausule is gemaakt.

Bij een scheiding wordt de beperkte gemeenschap van goederen fifty fifty gedeeld. Erfenissen, schenkingen en voorhuwelijkse vermogens worden bij huwelijken die zijn gesloten na 1 januari 2018 bij echtscheiding niet meer gedeeld.
 

Goede administratie is belangrijk

Onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht is het bijhouden van een goede administratie belangrijk. Als jij en je partner twisten over de eigendom van een goed en geen van beiden kan het recht op dat goed bewijzen, dan wordt het goed geacht gemeenschappelijk te zijn. Een goede administratie is dus van groot belang vanwege de bewijspositie bij de afwikkeling van de beperkte gemeenschap.

Maar wie doet dat nu? Om bij een scheiding veel bewijs ellende te voorkomen, raden wij je aan om bij het aangaan van het huwelijk een staat van aanbrengsten te maken. Dat is waaruit blijkt wat jij en je partner bij het aangaan van het huwelijk in eigendom hebben en wat buiten de verdeling blijft bij een eventuele scheiding. Documenteer ook ontvangen schenkingen en erfenissen goed. 

vragen over de verdeling van een gemeenschap van goederen?

Bij een scheiding worden de vermogensrechtelijke gevolgen van jouw financiële doen en laten pas echt zichtbaar. Heb je een eigen onderneming, dan kan dit voor extra complicaties zorgen. Belangrijk is dat je je zorgvuldig en op deskundige wijze laat begeleiden bij het ontvlechten van het huwelijks- en/of privévermogen, met inachtneming van onder meer ook de fiscaalrechtelijke aspecten. Wij hebben de specialisten in huis. 

wat klanten over ons zeggen

Na 9 maanden heb ik mijn zaak, omtrent einde samenleving en verdeling van gezamenlijke bezittingen, naar tevredenheid weten af te ronden. Ik ben op een prettige manier bijgestaan door advocaat Ciska Elsinga. Ciska is professioneel, begripvol, luistert naar je verhaal en helpt bij het nemen van juiste beslissingen. Het was niet altijd even makkelijk maar Ciska wist mij altijd gemotiveerd te houden dankzij haar standvastigheid. Ook de contactmoment met de secretaresses verliepen erg vlot en heb ik altijd als prettig ervaren. Nogmaals bedankt voor alles!

Anoniem

particulier

DOWNLOAD ONS STAPPENPLAN SCHEIDING

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven, maar is ook de start van een nieuw bestaan. Om een nieuwe start te kunnen maken, is het belangrijk om de relatie op verantwoorde wijze af te sluiten. Zonder goed einde immers geen goed begin. Daarom voor jou een stappenplan om je relatie stap voor stap af te sluiten. 

Download stappenplan

misschien ook interessant voor jou