In het belastingpakket voor 2014, dat op Prinsjesdag, gepresenteerd is, is ook ruimte voor een lichtpuntje. Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is het mogelijk om € 100.000,-- belastingvrij te schenken.

De schenkingsregels zijn versoepeld. Behalve dat de maximale vrijstelling van € 51. 407,-- naar € 100.000,-- is verhoogd, vervalt tevens de beperking dat het om een schenking van een ouder aan een kind moet gaan. Een ieder kan tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2015 €100.000,-- belastingvrij schenken. Wel blijft gehandhaafd dat de ontvanger het geld moet aanwenden voor de eigen woning. Maar ook die verplichting is versoepeld, blijvend zelfs. Het ontvangen bedrag mag namelijk ook gebruikt worden voor de aflossing van een restschuld na verkoop van de eigen woning.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze maatregel? Neem dan gerust contact met mij op.