Als u voor faillissement betaalt, is uw positie in de meeste gevallen duidelijk: u heeft een concurrente vordering op grond van de onverschuldigde betaling. Die vordering kunt u slechts ter verificatie indienen bij de curator. In ongeveer 95% van alle gevallen wordt niets uitgekeerd. Maar wat als u betaalt nadat het faillissement al is uitgesproken? Er kunnen zich dan twee situaties voordoen.

Rechtsgrond voor de betaling?

Als er een rechtsgrond bestaat of heeft bestaan voor de betaling, dan dient de curator de vordering te erkennen als een zogenaamde concurrente boedelschuld. Dit betekent dat uw vordering moet worden terugbetaald voordat uitkering plaatsvindt aan de schuldeisers met vorderingen die vóór faillissement zijn ontstaan, maar pas nadat een aantal andere boedelschulden is voldaan. Dit betekent in veel gevallen dat u zult moeten wachten tot het faillissement is afgewikkeld om vervolgens te vernemen dat de stand van de boedel geen (gedeeltelijke) terugbetaling mogelijk maakt. Hoewel uw juridische positie dus veel beter is dan bij betaling voor faillissement, is terugbetaling allerminst zeker.

Een onmiskenbare vergissing?

Alleen in die gevallen waarin er sprake is van een onmiskenbare vergissing (of een daarmee op één lijn te stellen oorzaak), is de curator gehouden om het ontvangen bedrag direct terug te betalen. De curator mag daarop uitsluitend de door hem gemaakte administratieve kosten in mindering brengen voor het terugbetalen.

Een praktijkvoorbeeld: betaling per vergissing gedaan

In een recente uitspraak van de Hoge Raad ging het om betalingen uit hoofde van persoonsgebonden budgeten (‘PGB’s’) door een zorgverzekeraar aan een zorg verlenende instelling (Raad & Daad BV), kort nadat deze was gefailleerd en nadat bij wet was vastgelegd dat dergelijke betalingen uitsluitend op een bankrekening van de rechthebbende op het PGB mocht worden gedaan. De betalingen waren dus in strijd met de wet – en volgens de zorgverzekeraar – bij vergissing aan Raad & Daad BV gedaan. De Hoge Raad laat het oordeel in stand dat hier geen sprake is van een onmiskenbare vergissing; ook het feit dat de betalingen in strijd met de wet hebben plaatsgevonden, maakt dat in dit geval niet anders.

Meer informatie over onverschuldigde betalingen na datum faillissement

Heeft u een onterechte betaling gedaan op een rekening van een gefailleerde en wilt u weten wat uw rechten zijn, neem gerust contact op met mij of een van de overige insolventiespecialisten. We adviseren u graag.