MENU

Akte

Schriftelijk stuk volgens de voorgeschreven vormen opgemaakt en door een bevoegd persoon gewaarmerkt om een feit of handeling vast te leggen en zo nodig tot bewijs te dienen.

Synoniemen

notariele akteSpecialismen
Rechtsgebieden
© 2022 RWV