MENU

Behoeftigheid

Behoeftigheid is het niet in staat zijn om redelijkerwijs (volledig) in het eigen levensonderhoud te voorzien.


Rechtsgebieden
© 2022 RWV