Behoeftigheid is het niet in staat zijn om redelijkerwijs (volledig) in het eigen levensonderhoud te voorzien.