MENU

Testament

In een testament wordt door de notaris vastgelegd wat er na het overlijden met de nalatenschap moet gebeuren. Zo wordt daarin bepaald wie erfgenaam is en wie niet, of er een executeur wordt benoemd en welke bevoegdheden deze heeft. Ook kunnen er legaten in worden opgenomen.

Synoniemen

uiterste wilsbeschikkingSpecialismen
Rechtsgebieden
© 2022 RWV