Het aandelenkapitaal is het bedrag waartegen een onderneming aandelen kan uitgeven.