De algemene vergadering van aandeelhouders is een orgaan van een vennootschap. Zij komen ten minste één keer per jaar samen en bespreken de belangrijkst onderwerpen van de vennootschap. Ook delegeren zij het beheer en de vertegenwoordiging aan één of meer zaakvoerders.