De persoon die op basis van zijn/haar inkomen een bijdrage in het levensonderhoud (alimentatie) dient te ontvangen.