De boekhoudplicht is de plicht van het bestuur van een rechtspersoon om een (financiële) administratie bij te houden. Dit wordt ook wel de administratieplicht genoemd.