Conversie is het verdelen van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd gedurende het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Bij conversie wordt het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk volledig losgekoppeld, in tegenstelling tot bij pensioenverevening.