Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst, waarin de afspraken over de (financiële) gevolgen van de echtscheiding zijn vastgelegd.