Erkenning is een juridische handeling waarbij een familierechtelijke betrekking tussen vader en kind of moeder en kind ontstaat.