Gezag is de plicht en het recht van een ouder om zijn minderjarig kind op te voeden en te verzorgen. Alle minderjarige kinderen staan onder gezag. Het ouderlijk gezag houdt bijvoorbeeld in dat de ouders over belangrijke beslissingen in het leven van de minderjarige kinderen beslissingsbevoegdheid hebben. Ouders met gezag moeten daarnaast de kosten vande verzorging en de opvoeding voldoen.