Met huwelijkse voorwaarden wordt bedoeld een schrifttelijke overeenkomst tussen echtgenoten, waarin de vermogensrechtelijke afspraken tussen die echtgenoten zijn vastgelegd. De inhoud van huwelijkse voorwaarden kan voor ieder gehuwd paar verschillen. Huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt bij de notaris. Huwelijkse voorwaarden voor gehuwden zijn vergelijkbaar met partnerschapsvoorwaarden voor geregistreerd partners .