De huwelijksgemeenschap bestaat uit al het vermogen, bezittingen en alle schulden van twee echtgenoten, die gezamenlijk zijn.