Het netto besteedbaar inkomen bestaat uit alle inkomsten, te verminderen met de te betalen belastingen.