De situatie waarin één van de rechthebbenden na het verdelen van een boedel een groter deel toebedeeld heeft gekregen dan de anderen. De overbedeelde rechthebbende zal de overwaarde aan de anderen moeten vergoeden, eventueel in termijnen.