Met partnerschapsvoorwaarden wordt bedoeld een schriftelijke overeenkomst tussen geregistreerd partners , waarin de vermogensrechtelijke afspraken tussen die partners zijn vastgelegd. De inhoud van partnerschapsvoorwaarden kan voor ieder paar verschillen. Partnerschapsvoorwaarden worden opgemaakt bij de notaris. Partnerschapsvoorwaarden voor geregistreerd partners zijn vergelijkbaar met huwelijkse voorwaarden voor gehuwden.