Een peildatum is de datum waarop de omvang of de waarde van het vermogen moet worden vastgesteld.