Pensioenverevening is het verdelen van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd gedurende het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Het pensioen blijft na verevening gekoppeld aan de partner die het pensioen heeft opgebouwd, de andere partner krijgt van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen de helft.