Een prioriteitsaandeel is een aandeel waar specifieke zeggenschapsrechten aan zijn toebedeeld. Deze specifieke rechten dienen vastgelegd te zijn in de statuten.