Een samenlevingsovereenkomst is een overeenkomst, waarin (financiële) afspraken zijn vastgelegd tussen personen die een gemeenschappelijke huishouding voeren. Een samenlevingsovereenkomst heeft niet dezelfde juridische gevolgen als een geregistreerd partnerschap.