Turboliquidatie is een manier om een vennootschap te ontbinden en te liquideren. Turboliquidatie is slechts mogelijk indien er geen baten meer aanwezig en ook niet meer te verwachten zijn.